Καρδιολογικο Ιατρειο

Στο Καρδιολογικό Ιατρείο γίνεται προσπάθεια ολιστικής αντιμετώπισης των καρδιολογικών νοσημάτων. Παρέχεται άμεση εκτίμηση και αντιμετώπιση των περιστατικών, ενώ τηρείται πλήρες αρχείο. Οι ασθενείς παρακολουθούνται σε βάθος χρόνου, και καλύπτεται ευρεία γκάμα καρδιολογικών περιστατικών.

Σκοπός του ιατρείου εκτός από τη θεραπεία της καρδιακής νόσου, είναι η ενημέρωση των ασθενών καθώς και των συγγενών τους για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς. Παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του καρδιοπαθούς καθώς και για τη θεραπεία στην οποία πρόκειται να υποβληθεί.
Δίδονται συμβουλές για την επιστροφή του καρδιοπαθούς στις καθημερινές του δραστηριότητες, τον τρόπο ζωής που πρέπει να ακολουθήσει καθώς και τη δυνατότητα προστασίας της καρδιάς του στο μέλλον.

Παράλληλα διενεργείται τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών, όταν κρίνεται αναγκαίο, καθώς και τακτική συνταγογράφηση για φάρμακα και εξετάσεις.